Island Conservation

0
DKK doneret til Island Conservation

Verdens øer er ganske særlige. Om end de kun dækker 6,7% af Jordens samlede terrestriske overflade (det, der er land, ikke hav), rummer øerne hele 20% af verdens biodiversitet. Desuden er ~50% af vores planets truede arter på øer, og 75% af de arter vi har udryddet på Jorden siden Europa begyndte koloniseringen af den nye verden, er arter der har levet på øer. Det er altså på øerne, at det for alvor handler om at sætte ind, hvis man skal beskytte meget biodiversitet på et lille areal, og hvis man vil have særligt fokus på at beskytte de arter, der er truet. 

Det mener vi er rigtig vigtigt, fordi de arter, man først bør beskytte, er dem, der er mest truede. Derfor vil vi denne gang samle ind til organisationen Island Conservation. De har nemlig særligt fokus på at bekæmpe invasive arter fra øer, så de naturligt forekommende arter på øerne kan få bedre vilkår.

Disse invasive arter kan fx være katte, hunde og geder, men i særdeleshed også mus og rotter, som vi mennesker helt uden omtanke har taget til de nye steder, som vi igennem historien har besøgt. Når disse dyr kommer til øer, bliver fuglekolonier, skildpaddereder og langsomme arter, der ikke er beredte på at forsvare sig mod disse nye trusler. Pludselig bliver de til lidt for let bytte – og så ser vi virkelig den ballade de invasive arter kan forårsage. Faktisk kan de invasive arter lave så meget ravage i økosystemerne, at IPBES (FNs panel for biodiversitet) kalder dem en af de primære årsager til biodiversitetskrisen. 

Siden 1994 har Island Conservation gjort en stor indsats arbejdet for at genskabe naturlige forhold på over 70 øer forskellige steder i verden. Samlet set betyder det at over 1.200 populationer af næsten 500 forskellige truede arter, har fået en bedre chance for at overleve. Nogen vil sige, at man bare skal lade de invasive arter være i fred, og at de givne økosystemer så må indpasse sig efter dem, men vi mener, at hvis mennesket laver rod og ballade i naturen, må det også være vores opgave at rydde op efter os selv.