Project Seahorse

0
DKK doneret til Project Seahorse

Denne gang samler vi ind til  Project Seahorse. Det er en NGO, som både har kontor i Canada og Storbritannien, og de arbejder for en vifte af tiltag, som alle skal hjælpe og beskytte de havets økosystemer.

Project Seahorse har valgt at fokusere på søheste fordi – som de selv siger – hvis de ikke kan overbevise folk om, at de skal hjælpe med at bevare verdens bestande af søheste, hvordan skal vi så få dem overbevist om, at der er brug for hjælp? Søheste er fantastiske skabninger og svære ikke at blive fascinerede af. Ud over at de danner livslange forhold, kan have fantastiske farver og former og at det er hannerne, der bliver gravide (!), så er de med til at opretholde balancen i koralrevenes økosystemer.

Men Project Seahorse arbejder også med mange andre gode initiativer til søs, bl.a. forsøger de at sætte en stopper for bundtrawl (super destruktivt og ikke-bæredygtigt fiskeri) og de arbejder for større og flere beskyttede marine områder. Alt i alt er det svært ikke at mene at Project Seahorse er en sympatisk og vigtig organisation, som gør et enormt vigtigt arbejde for at hjælpe verdens hårdt pressede marine økosystemer. Og hvis vi beskytter søhestene, beskytter vi også de økosystemer de lever i, hvilket det ligeledes kommer alle de andre organismer til gode.

 

Fotos:

H. Hillewaert
J. Merriam
N. Hobgood
H. Zell